Най-хубавите ръце

Преразказ

  
Напишете пропуснатите думи. Ако се затрудните, кликнете на: "Помощ" /ще се изпише буква/ или на /?/ за помощен въпрос. Изписвайте думите точно. Резултатът включва и брой допуснати грешки, независимо че са поправени.
Най-хубавите ръце
Край една река седели три жени. Те се хвалели една на друга с нежните си ръце.
Край тях минала една старица.
- Коя от нас има най-хубави ръце, бабо? - попитали я жените.
- Ей онази жена има най-хубавите ръце - казала старицата и посочила една селянка, която копаела в нивата си. - Хубави са само тези ръце, които се трудят.
Народна приказка
Три жени седели край . Те се хвалели една на друга с нежните си .
По едно време покрай тях минала възрастна . Те я попитали чии ръце са най-.
Старицата ги погледнала, но посочила една селянка, която в нивата си. Казала им, че нейните ръце са най-хубави, защото се .
Трудът краси .